vn-rom vn-rom1
  • USA
  • https://vn-rom.net/rom-va-bypass-frp-samsung-galaxy-a21s/
  • ROM Stock, hay ROM Full, là phiên bản ROM chính thức được phát hành bởi Samsung. Đây là phiên bản phần mềm gốc của thiết bị, bao gồm hệ điều hành và các ứng dụng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

  • Joined on Mar 23, 2024